Brändimarkkinointi tutuksi
oman tekemisen kautta

Koulutuksen ja valmennuksen sisältö riippuu kuulijakunnan tarpeista. Kaikille yhteinen tavoite on oman tekemisen kautta syntyvä oivaltava oppiminen ja jaettu kokemus. Brändimarkkinoinnin valmennuksen oheislukemistoksi sopii kirja ”Mielipaikka markkinoilla”. Koulutuksiin voidaan liittää myös muita teemoja, kuten ryhmädynamiikan ja visuaalisten taitojen kehittäminen yhteisötaiteen avulla tai oman ja ryhmän yhteisen luovuuden esiin houkuttelu luovuustyöpajoissa.

Brändimarkkinoinnin koulutus ja valmennus

  • auttaa ymmärtämään brändimarkkinoinnin lainalaisuuksia
  • lisää ammatillista osaamista ja auttaa löytämään vastaukset itse
  • antaa käytännön työkaluja brändin rakentamiseen
  • yhdenmukaistaa yrityksessä käytettäviä brändityökaluja
  • auttaa näkemään, miten brändi- ja asiakaslähtöisyys vaikuttaa markkinoinnin suunnitteluun, tuotantoon, taloushallintoon, kehitystyöhön, henkilöstön johtamiseen ja asiakaspalveluun

Laajempi strategisen markkinoinnin koulutus

  • syventää yrityksen strategista markkinoinnin osaamista
  • yhdenmukaistaa strategisen markkinoinnin suunnittelumalleja

Esimerkkejä koulutuspalveluista

Yrityskohtainen brändivalmennus ja työskentelymallit

Brändiprojektien onnistumisen kannalta on usein tärkeää, että yrityksessä ymmärretään laajemminkin, miksi brändejä ylipäätään rakennetaan ja miten asiakaslähtöisyys tai brändiajattelu vaikuttavat yrityksen toimintaan. Yrityksen tarpeisiin räätälöidyssä brändivalmennuksessa yhdistyvät teoria, käytännön työskentelymallit ja yrityksen omat kysymykset.

Brändin rakentamisen vaiheet

Koulutuksessa käydään läpi brändien vaikutusta yrityksen eri toimintoihin. Segmentointi- ja positiointistrategioihin tutustutaan teorian ja harjoitusten kautta. Harjoituksissa keskitytään yrityksen omiin kysymyksiin. Brändistrategian elementtejä ja brändin johtamisen keinoja tarkastellaan yrityksen esimerkkien kautta. Lisäksi käydään läpi erilaisia tutkimusmenetelmiä. Yrityksen omista kysymyksistä voidaan rakentaa myös erillistehtäviä, joita työryhmät käsittelevät sisäisesti.

Strategisen markkinoinnin valmennus

Yritys tai brändi ilman strategista markkinointisuunnitelmaa on kuin laiva ilman peräsintä. Yrityksen tarpeisiin räätälöidyssä markkinoinnin valmennuksessa yhdistyvät teoriaopetus ja käytännön työ. Harjoitukset tehdään yrityksen omista esimerkeistä. Verkon kautta tapahtuva tutorointi helpottaa omien markkinointisuunnitelmien tekemistä. Strategisen markkinoinnin valmennus sopii yrityksille, jotka haluavat yhtenäistää markkinoinnin työskentelymalleja esimerkiksi kansainvälisessä organisaatiossa. Koulutus on englanninkielinen.

Bränditeoriat tutuksi opiskelijoille

Yliopistoille sekä jatko- ja täydennysopiskelijoille sopivat työpajat, joissa brändimarkkinoinnin teorioita opiskellaan harjoitustehtävien avulla. Opiskelun tueksi sopii brändimarkkinoinnin perusteita valottava ”Mielipaikka markkinoilla” -oppikirja.