Yhteisötaidetta
ja luovuustyöpajat

Luovuutta, ideointikykyä ja yhteistyötaitoja tarvitaan kaikissa organisaatiossa. Yhteisötaide yhdistää ja aktivoi ihmisiä. Se on innostava keino esimerkiksi yrityksen arvojen jalkauttamiseen, uuden brändilupauksen konkretisoimiseen tai yhteisen tilan muutokseen. Luovuustyöpajoissa herätellään omaa luovuutta ja haetaan keinoja työryhmien entistä rikkaampaan innovointiin ja ideointiin.Yhteisötaide ja luovuustyöpajat sopivat myös osaksi brändimarkkinoinnin konsultointia sekä brändimarkkinoinnin koulutusta.

Yhteisötaide ja luovuustyöpajat

  • lisäävät toiminnallisuutta
  • aktivoivat ja osallistavat yhteisöä
  • vahvistavat ryhmädynamiikkaa
  • herättelevät uusia ideoita ja oivalluksia
  • tukevat yksilön ja ryhmän luovuutta
  • auttavat ymmärtämään visuaalisuuden merkitystä
  • tarjoavat omakohtaisia kokemuksia
  • avaavat uusia näkökulmia
  • virkistävät vakiintuneita käytäntöjä

Quote

”Tuolilla istumalla ja papereita tuijottamalla ei synny uusia ongelmanratkaisutapoja.”

Olet tutkinut sitä, millaista oppimista taiteellinen kokemus ja taiteellinen toiminta tuottaa. Voisiko taide auttaa suomalaisia päättäjiä tekemään parempia päätöksiä?

”Varmasti voisi. Taiteellinen ajattelu on hyvin lähellä luovaa ajattelua ja kekseliäisyyttä. Ei uusia tapoja tarkastella ongelmia synny tuolilla istumalla ja papereita tuijottamalla. Yllättävät ja monipuoliset kokemukset ruokkivat varmasti luovaa ajattelua.”

Toteaa vuoden professoriksi valittu professori Eeva Anttila Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta Helsingin Sanomien haastattelussa 15.1.2016

Esimerkkejä yhteisötaidepalveluista

Yhdessä taidetta – tilan muutos taiteen keinoin

Ympäristössä tehdään konkreettisia tekoja yhteisen ympäristön muuttamiseksi. Yhteisötaiteen ydin muotoutuu taiteilijan ja yhteisön kohtaamisesta. Yhteisön jäsenet yhdessä taiteilijan kanssa ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat tilaan tarvittavat muutokset. Lopputuloksena voi olla esimerkiksi taiteen näkökulmasta rakentuvia sisustuksellisia ratkaisuja, tilaa väliaikaisesti muuttavia yksittäisiä teoksia tai yhteinen taideteko joka dokumentoidaan. Yhteinen taideteko on tehokas jalkautuskeino esimerkiksi brändilupauksen tai yrityksen vision ja arvojen konkretisoijana.

Väri kokemuksena - maalaustyöpaja

Väri kokemuksena -tapahtuma on ohjattu prosessi, jossa työryhmä tekee ja kokee värit taiteilijan ohjauksessa. Tavoitteena on saavuttaa ymmärrys värien merkityksestä, vuorovaikutuksesta ja luonteesta oman tekemisen ja havainnoinnin kautta.

Paikkasidonnainen taidehanke

Taidehanke on luonteeltaan pidempikestoinen prosessi, jossa tuotetaan tilaajan tavoitteiden mukainen taideteos – tai useita teoksia julkiseen tilaan. Paikka on olennainen osa taideteosta ja toimii teoksen subjektina. Paikkasidonnaisessa taidehankkeessa kerätään tietoa, ideoita tai muistoja yrityksestä tai yhteisöltä. Kerätyn tiedon ja eri vaiheiden dokumentointi on olennainen osa lopullista teosta. Yhteisö voi myös osallistua teoksen sisällön tuottamiseen. Hanke toteutetaan projekteina, tapahtumina tai työpajoina.

Yhteisömaalaus

Ryhmä suunnittelee yhdessä taiteilijan kanssa teoksen ja sopii toteutuksesta. Yksilö- tai ryhmätyöskentelyn jälkeen teos kootaan. Pääpaino on teoksen taiteellisten ansioiden sijaan ryhmän prosessissa ja yhteisön kohtaamisessa. Tapahtumalla voidaan luoda yhteishenkeä työyhteisövalmennuksiin, työhyvinvointitapahtumiin ja virkistystilaisuuksiin. Yhdessä maalaaminen on uudenlainen keino tutustuttaa uudet työryhmät tai toisilleen vieraat ihmiset. Yhteisteos on asiakas- ja sidosryhmätilaisuuksien, avajaisten ja merkkitilaisuuksien erilainen ohjelmanumero.

Yhteisötaidepalvelut toteutetaan yhteisötaiteeseen keskittyneen taitemaalari Majbritt Huovilan kanssa. Lisätietoa: majbritt.fi